Thông Tin Luật

Ngôi nhà duy nhất có được kê biên để thi hành án hay không?

Một trong các biện pháp được quy định tại Điều 71 luật trên là kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành

Tìm hiểu diện tích căn hộ được ghi như thế nào trong sổ hồng?

Như vậy, trong sổ hồng phải thể hiện cả diện tích sử dụng căn hộ và diện tích sàn xây dựng. Hỏi: Năm 2012, bà

Đất lấn chiếm có được cấp giấy chứng nhận hay không?

Còn đối với trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước

Suất tái định cư tối thiểu được hiểu như thế nào hiện nay?

Dựa theo quy định và tình hình cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng nhà

Tìm hiểu hợp thức hóa nhà mua lại chỉ có giấy kê khai

Đối với trường hợp sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi

Sổ đỏ cấp không đúng đối tượng, huyện có thu hồi được hay không?

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất